Τα 'Εργα μας
Η εταιρεία

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ιδρύθηκε το 1983, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, τη διαχείριση έργων, την επίβλεψη κατασκευών, την αδειοδότηση και την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών σε ενεργειακά έργα και έργα υποδομής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τότε, ενεπλάκη στα περισσότερα μεγάλα ενεργειακά έργα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα καθώς και σε ενεργειακά έργα σε άλλες 20 χώρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Εταιρεία σε
αριθμούς

200+
Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό
2000+
Έργα
20+
Χώρες
200+
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αδειοδοτήσεις
5000+
km Αγωγοί Φυσικού Αερίου
1000+
km Αγωγοί Υγρών Καυσίμων
22
Νέες Διυλιστηριακές Μονάδες
110
Αναβαθμίσεις Διυλιστηριακών Μονάδων

Τομείς Δραστηριοποίησης

Υπηρεσίες

H ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει ένα ευρύ πεδίο εξειδικευμένων λύσεων για κάθε επενδυτικό έργο, διαθέτοντας μία πολυπληθή ομάδα έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων

Μελέτες

Ολοκληρωμένες μελέτες οι οποίες επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον.

Περιβαντολλογικές Υπηρεσίες & Αδειοδότηση

Υπηρεσίες Συμβούλου

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Έμπρακτη Υποστήριξη

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω:

  • της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων και εκτιμήσεων κατά την εκπόνηση μελετών, διασφαλίζοντας το περιβάλλον και την εξοικονόμηση πόρων,
  • στοχευμένων δράσεων όπως η ανακύκλωση μπαταριών και αναλώσιμων προϊόντων, η αναβάθμιση του φωτισμού των κεντρικών γραφείων με τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, η οργάνωση δενδροφυτεύσεων, η εκπαίδευση φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών κλπ.
  • της παροχής τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε έργα- δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έργα

Τα έργα μας, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη στους τομείς του Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτροπαραγωγής και της Βιομηχανίας & των Υποδομών

Η Εμπειρία μας
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies