Τομείς Δραστηριοποίησης.

Η παροχή μελετητικών υπηρεσιών στον Τομέα Πετρελαίου αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει εκτενέστατο κατάλογο έργων στον τομέα Φυσικού Αερίου που καλύπτουν άνω των 5 000 Km αγωγών υψηλής και μέσης πίεσης σε έντονα σεισμογενείς και ορεινές περιοχές.

Για την ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η προστασία του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί “κλειδί” για την ορθή ολοκλήρωση κάθε τεχνικού έργου, καθώς και τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, υλοποιώντας μικρά και μεγάλα έργα, συμβατικών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών για διάφορους πελάτες.

Οι ειδικότητες των επιμέρους μελετητικών τμημάτων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ  διασφαλίζουν την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση ενός έργου στον τομέα βιομηχανίας και υποδομών, παρέχοντας στοχευμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Η παροχή μελετητικών υπηρεσιών στον Τομέα Πετρελαίου αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει εκτενέστατο κατάλογο έργων στον τομέα Φυσικού Αερίου που καλύπτουν άνω των 5 000 Km αγωγών υψηλής και μέσης πίεσης σε έντονα σεισμογενείς και ορεινές περιοχές.

Για την ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η προστασία του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί “κλειδί” για την ορθή ολοκλήρωση κάθε τεχνικού έργου, καθώς και τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, υλοποιώντας μικρά και μεγάλα έργα, συμβατικών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών για διάφορους πελάτες.

Οι ειδικότητες των επιμέρους μελετητικών τμημάτων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ  διασφαλίζουν την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση ενός έργου στον τομέα βιομηχανίας και υποδομών, παρέχοντας στοχευμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies