Στόχος μας η ισορροπία.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, μελετητική εταιρεία πρότυπο με διεθνή παρουσία και εξειδικευμένο προσωπικό, επιτυγχάνει στα έργα της την ισορροπία μεταξύ της τεχνολογίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοινωνικό Αποτύπωμα

Αναγνωρίζοντας ότι από την έμπρακτη εταιρική υπευθυνότητα παράγεται αξία συνολικά για την κοινωνία και την οικονομία, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει  ένα ισχυρό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα, συνδέοντας άμεσα τη δραστηριότητά της με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως μελετητική εταιρεία, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ φροντίζει ώστε σε όλα τα τεχνικά έργα της να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνία και το περιβάλλον. Στις περιπτώσεις μεγάλων έργων, που προβλέπεται δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των περιοχών όπου θα επηρεαστούν από αυτά, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συστήνει κατάλληλη ομάδα και εκπονεί κατάλληλο πλάνο επισκέψεων, ώστε αφενός να ενημερωθούν οι κάτοικοι των περιοχών και αφετέρου να καταθέσουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους, εάν υπάρχουν.

Όσον αφορά δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, όπου ανήκει, συμπληρώνοντας ή και ενισχύοντας πολλές από τις ενέργειές του, αλλά και παρέχοντας τεχνική βοήθεια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης έργου.

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν σε οικονομική στήριξη ενεργειών ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά και στην ανάπτυξη υποδομών και την υποστήριξη μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Πέραν των χορηγιών και των δωρεών, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει εντάξει στο εταιρικό της πρόγραμμα και δράσεις επικεντρωμένες στο περιβάλλον, με βασικότερη αυτή των δενδροφυτεύσεων, καθώς και στην υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies