Ευθύνη

Έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστοχώρο μας είναι ακριβείς. Ωστόσο, η ASPROFOS Engineering δεν διατηρεί ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο δημοσιευμένο υλικό.

Όροι χρήσης

Προσωπικά δεδομένα

Η ASPROFOS δε συλλέγει με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοχώρου της.

Η Φόρμα Επικοινωνίας της ιστοσελίδας ζητά από τους επισκέπτες στοιχεία επικοινωνίας με σκοπό την επαφή μαζί τους. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία με τον επισκέπτη, με στόχο την ενημέρωσή του σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με την ASPROFOS.

Η ASPROFOS δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτες εταιρείες, για επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής.

 
Φωτογραφικό υλικό

Στις ιστοσελίδες μας έχει αναρτηθεί σημαντικός αριθμός φωτογραφιών από διάφορα έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία μας.

Η πλειοψηφία των φωτογραφιών έχει τραβηχτεί από την ASPROFOS ή για λογαριασμό της ASPROFOS .

Ορισμένες φωτογραφίες διατέθηκαν από τις άλλες εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του φωτογραφικού υλικού χωρίς την πρότερη έγγραφη συμφωνία της ASPROFOS.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies