Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσίες.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει εκτενέστατο κατάλογο έργων στο τομέα Φυσικού Αερίου που καλύπτουν άνω των 5.000 χλμ αγωγών υψηλής και μέσης πίεσης σε έντονα σεισμογενείς και ορεινές περιοχές.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει εκτενέστατο κατάλογο έργων στο τομέα Φυσικού Αερίου που καλύπτουν άνω των 5.000 χλμ αγωγών υψηλής και μέσης πίεσης σε έντονα σεισμογενείς και ορεινές περιοχές. Επίσης έχει μεγάλη και τεκμηριωμένη εμπειρία σε μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς, υποθαλάσσιους αγωγούς, σταθμούς συμπίεσης και δίκτυα διανομής.

Σημειώνεται ότι συμμετείχε σε όλες τις φάσεις του έργου του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αγωγοί υψηλής & μέσης πίεσης

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει αναπτύξει τεχνικά πρότυπα και έχει αποκτήσει επαγγελματική ειδίκευση στο σχεδιασμό αγωγών υψηλής και μέσης πίεσης, χερσαίων και υποθαλάσσιων, παρέχοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών από τις απαιτούμενες τοπογραφικές και γεωλογικές μελέτες για την επιλογή της χάραξης, την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, την εκτίμηση κόστους, την αδειοδότηση για την επιλογή της χάραξης και την απόκτηση γης μέχρι το βασικό και λεπτομερή σχεδιασμό των αγωγών. Επίσης, στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνονται η επίλυση τεχνικών θεμάτων κατά τη λειτουργία των αγωγών και η εκπόνηση μελετών εφαρμογής σε οριζόντιες διελεύσεις με καμπύλο προφίλ σε βραχώδεις σχηματισμούς.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Μετρητικοί & Ρυθμιστικοί Σταθμοί

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού σε μετρητικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού υψηλής ποιότητας για το κτίριο-στέγαστρο και τον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού καθώς και υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής.

Σταθμοί
Συμπίεσης

Σταθμοί <br/>Συμπίεσης

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στους σταθμούς συμπίεσης παρέχοντας μελέτες βασικού σχεδιασμού, έλεγχο μελετών λεπτομερούς σχεδιασμού, καθώς και άλλες εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, επελέγη, κατά το παρελθόν, τεχνικός σύμβουλος για τον έλεγχο σταθμών συμπίεσης, την καταγραφή τυχόν δυσλειτουργικών ή/και τεχνικών αποκλίσεων και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας τους. 

Η τεκμηριωμένη προσέγγιση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η εκτενής τεχνογνωσία της, καθώς και η εξειδικευμένη γνώση της, της επιτρέπουν την παροχή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών τεχνικών λύσεων, απαραίτητων για την επιτυχή παράδοση έργων σχεδιασμού σταθμών συμπίεσης σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Δίκτυα Διανομής

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δικτύων διανομής καθώς και στην μετακίνηση υφιστάμενων δικτύων. Λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, στις παρεχόμενες υπηρεσίες της περιλαμβάνεται και η υποστήριξη διαχειριστών δικτύων για την επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στις υποδομές τους. Σήμερα η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συμβάλλει στην ανάπτυξη, συντήρηση, επιδιόρθωση και επίβλεψη κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου, επιλύοντας τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)

Από την πρώτη στιγμή, που ανατέθηκε στην Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου το 1987 η ανάπτυξη του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συμμετείχε ενεργά προσφέροντας τεχνικές υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και επίβλεψης κατασκευής και παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου χρονικά και οικονομικά. Επιπλέον, παρείχε τεχνική υποστήριξη επιλύοντας προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά την εξέλιξη του έργου. Στη συνέχεια συμμετείχε και στις δύο επόμενες φάσεις εκσυγχρονισμού του τερματικού σταθμού και ειδικότερα στην:

  • αδειοδότηση των επεκτάσεων,
  • ανάπτυξη μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού,
  • υποστήριξη του ιδιοκτήτη,
  • επίβλεψη κατασκευής,
  • διαχείριση της σύμβασης κατασκευής,
  • παρακολούθηση και έλεγχο του έργου
  • επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την κατασκευή

Επιπλέον, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρέχοντας υπηρεσίες βασικού σχεδιασμού και βασικού σχεδιασμού σε προχωρημένο στάδιο (FEED).

Υπηρεσίες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται. Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση μελετών, η διαχείριση έργων, η κάλυψη όλων των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδότησης έργων, και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ασκεί ρόλο τεχνικού συμβούλου σε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων ζητημάτων, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας.

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies