Υπηρεσίες.

Ολοκληρωμένες μελέτες επικεντρωμένες στις ανάγκες των πελατών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον.

Η διαχείριση και η επίβλεψη έργων έχει ως κύριο στόχο την παράδοσή τους εντός του χρονοδιαγράμματος και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής όλων των απαραίτητων εγγράφων και περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση τεχνικών έργων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ολοκληρωμένες λύσεις για ενεργειακά, βιομηχανικά έργα και έργα υποδομής, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή/και εργολάβους.

Ολοκληρωμένες μελέτες επικεντρωμένες στις ανάγκες των πελατών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον.

Η διαχείριση και η επίβλεψη έργων έχει ως κύριο στόχο την παράδοσή τους εντός του χρονοδιαγράμματος και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής όλων των απαραίτητων εγγράφων και περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση τεχνικών έργων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ολοκληρωμένες λύσεις για ενεργειακά, βιομηχανικά έργα και έργα υποδομής, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή/και εργολάβους.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies