Ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής όλων των απαραίτητων εγγράφων και περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση τεχνικών έργων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Η επιτυχημένη πορεία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η συχνή Διαχείριση Αδειών και Επαφών με τις Αρχές, καθιστά την ΑΣΠΡΟΦΟΣ την ιδανική επιλογή για όλες τις περιβαλλοντικές και αδειοδοτητικές ανάγκες των πελατών της.

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού του έργου στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συγκροτεί ομάδα μηχανικών από τα αρμόδια τεχνικά τμήματα. Η ομάδα αναλαμβάνει την περιβαλλοντική μελέτη, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο. Έτσι η ΑΣΠΡΟΦΟΣ επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των δυσμενών επιπτώσεων στην κοινωνία και στην πολιτισμική κληρονομιά της γύρω περιοχής.

Management Executives

Κατάλογος Υπηρεσιών

Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων -  Επίγειες και Παράκτιες Περιοχές

Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων - Επίγειες και Παράκτιες Περιοχές

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS (Οργάνωση και Διαχείριση Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία, Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Δασικών Χαρακτηρισμών)

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS (Οργάνωση και Διαχείριση Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία, Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Δασικών Χαρακτηρισμών)

Απόκτηση Γης και Δουλείας, συμπ. Κτηματολογικών Μελετών και διαδικασιών Απαλλοτριώσεων

Απόκτηση Γης και Δουλείας, συμπ. Κτηματολογικών Μελετών και διαδικασιών Απαλλοτριώσεων

Επιλογή Χάραξης και Βελτιστοποίηση

Επιλογή Χάραξης και Βελτιστοποίηση

Συμμόρφωση με τη Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα

Συμμόρφωση με τη Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα

Εφαρμογή Μοντέλων Διάχυσης Ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο νερό

Εφαρμογή Μοντέλων Διάχυσης Ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο νερό

Μελέτες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

Μελέτες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

Αδειοδοτήσεις

Η αδειοδότηση παίζει καθοριστικό ρόλο από το αρχικό στάδιο ενός έργου, θέτοντας τα θεμέλια για την ομαλή ανάπτυξη και  πρόοδό του. Καθυστερήσεις και προβλήματα στην αδειοδότηση, δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά το χρονοδιάγραμμα του έργου και κατά συνέπεια τον προϋπολογισμό του.

Η γνώση και η εμπειρία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης μετριάζουν τους ως άνω κινδύνους και εγγυόνται ομαλή εξέλιξη του έργου.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αδειοδότησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αδειοδότησης

Επαφές με Αρχές

Επαφές με Αρχές

Προετοιμασία και υποβολή Φακέλου για Αδειοδότηση

Προετοιμασία και υποβολή Φακέλου για Αδειοδότηση

Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων

Σήμερα, η αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων είναι το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη, ειδικά στα διυλιστήρια και τις πετροχημικές βιομηχανίες.
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία και μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών–ειδικών, οι οποίοι παρέχουν διάφορες υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση μείγματος αποβλήτων που περιέχει υδρογονάνθρακες, οργανικά οξέα, ενώσεις θείου κ.α..

Η εταιρεία εστιάζει στα βιομηχανικά απόβλητα και προσφέρει λύσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες των πελατών της.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Μελέτες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Μελέτες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων

Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων

Επιλογή Τεχνολογίας Διαχείρισης Αποβλήτων

Επιλογή Τεχνολογίας Διαχείρισης Αποβλήτων

Απόβλητα-σε-Ενέργεια (Waste-to-Energy) (συμπ. Ενεργειακής Απόδοσης)

Απόβλητα-σε-Ενέργεια (Waste-to-Energy) (συμπ. Ενεργειακής Απόδοσης)

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Έργα

Τα έργα μας, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη στους τομείς του Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτροπαραγωγής και της Βιομηχανίας & των Υποδομών

Η Εμπειρία μας
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies