Η επιτυχία μας
σε αριθμούς.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για Διυλιστηριακές Μονάδες, Συστήματα Φυσικού Αερίου και σύνθετες Βιομηχανικές Μονάδες

Οι αριθμοί μας

10εκ.

2020 Κύκλος Εργασιών

11εκ.

2021 Κύκλος Εργασιών*
(*)Προσωρινό - μη ελεγμένο

10%

Ετήσια Αύξηση

Οικονομικά Στοιχεία

2022
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021 (21/09/2022)
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2021 (21/09/2022)
158 KB
2021
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2020
158 KB
2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2019
416 KB
2019
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2018
277 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018
859 KB
2018
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017
1009 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2017
176 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies