Η επιτυχία μας
σε αριθμούς.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για Διυλιστηριακές Μονάδες, Συστήματα Φυσικού Αερίου και σύνθετες Βιομηχανικές Μονάδες

Οι αριθμοί μας

12,3εκ.

2022 Κύκλος Εργασιών

11εκ.

2021 Κύκλος Εργασιών

11,8%

Ετήσια Αύξηση

Οικονομικά Στοιχεία

2023
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2022 (07/09/2022)
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2022 (07/09/2022)
160 KB
2022
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021 (21/09/2022)
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2021 (21/09/2022)
158 KB
2021
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2020
158 KB
2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2019
416 KB
2019
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2018
277 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018
859 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies