Η επιτυχία μας
σε αριθμούς.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για Διυλιστηριακές Μονάδες, Συστήματα Φυσικού Αερίου και σύνθετες Βιομηχανικές Μονάδες

Οι αριθμοί μας

12,3εκ.

2022 Κύκλος Εργασιών

11εκ.

2021 Κύκλος Εργασιών

11,8%

Ετήσια Αύξηση

Οικονομικά Στοιχεία

2013
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
605 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2012
176 KB
2012
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2011
174 KB
2011
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
1 MB
2010
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
661 KB
2009
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2008
587 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies