Η επιτυχία μας
σε αριθμούς.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για Διυλιστηριακές Μονάδες, Συστήματα Φυσικού Αερίου και σύνθετες Βιομηχανικές Μονάδες

Οι αριθμοί μας

10εκ.

2020 Κύκλος Εργασιών

11εκ.

2021 Κύκλος Εργασιών*
(*)Προσωρινό - μη ελεγμένο

10%

Ετήσια Αύξηση

Οικονομικά Στοιχεία

2012
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2011
174 KB
2011
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
1 MB
2010
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
661 KB
2009
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2008
587 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies