Η επιτυχία μας
σε αριθμούς.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για Διυλιστηριακές Μονάδες, Συστήματα Φυσικού Αερίου και σύνθετες Βιομηχανικές Μονάδες

Οι αριθμοί μας

10εκ.

2020 Κύκλος Εργασιών

11εκ.

2021 Κύκλος Εργασιών*
(*)Προσωρινό - μη ελεγμένο

10%

Ετήσια Αύξηση

Οικονομικά Στοιχεία

2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015
861 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2015
267 KB
2015
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
643 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2014
174 KB
2014
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
931 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2013
269 KB
2013
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
605 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2012
176 KB
2012
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
1 MB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2011
174 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies