Η επιτυχία μας
σε αριθμούς.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για Διυλιστηριακές Μονάδες, Συστήματα Φυσικού Αερίου και σύνθετες Βιομηχανικές Μονάδες

Οι αριθμοί μας

12,3εκ.

2022 Κύκλος Εργασιών

11εκ.

2021 Κύκλος Εργασιών

11,8%

Ετήσια Αύξηση

Οικονομικά Στοιχεία

2018
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017
1009 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2017
176 KB
2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016
881 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2016
480 KB
2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015
861 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2015
267 KB
2015
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
643 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2014
174 KB
2014
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
931 KB
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2013
269 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies