Ευρέως αναγνωρισμένοι για τα υψηλά μας πρότυπα.

Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και εν γένει ακαδημαϊκής μόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της.

Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και εν γένει ακαδημαϊκής μόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματά της, που επιτρέπει την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών-μελετητικών λύσεων ευρέος φάσματος.

Η λειτουργική δομή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ τύπου πίνακα διπλής εισόδου (matrix) επιτρέπει το συνδυασμό πολλών τεχνικών ειδικοτήτων σε μία Ομάδα Έργου, ικανοποιώντας έτσι τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες κάθε πελάτη της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως «one stop shop» για ένα τεχνικό έργο.

Management Executives

Επενδύοντας στους ανθρώπους μας

Επίσης, ο συνδυασμός μεταξύ έμπειρων και νεότερων μηχανικών παρέχει αποτελεσματικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες λύσεις στα έργα, ενώ η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού κατά την υλοποίηση των τεχνικών μελετών, αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα της εταιρείας. Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο δυναμικό της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι:

 • Χημικός Μηχανικός
 • Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Πολιτικός μηχανικός
 • Τοπογράφος Μηχανικός
 • Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Μεταλλειολόγος Μηχανικός
 • Μεταλλουργός Μηχανικός
 • Ναυπηγός Μηχανικός
 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

Ευκαιρίες απασχόλησης

Η σταθερή πρόνοια της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι η πλήρωση των θέσεων στην εταιρεία με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει, επιδιώκει την εύρεση καταρτισμένων και έμπειρων συνεργατών από την αγορά εργασίας.

Για την επιλογή τους ακολουθείται μία απόλυτα αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης ή σύναψης εξωτερικής συνεργασίας, προκειμένου το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας να αναβαθμίζεται συνεχώς προς όφελος του πελάτη.

Το προσωπικό της ΑΣΠΡΟΦΟΣ επιμορφώνεται συνεχώς σε τεχνικά θέματα, προϊόντα και εφαρμογές. Παράλληλα εξελίσσεται επαγγελματικά καλλιεργώντας τις ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των πελατών της εταιρείας.

Παράλληλα η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μεριμνά για την εκπαίδευση νέων συνεργατών, η οποία γίνεται επί της εργασίας, μέσω σεμιναρίων ή της συμμετοχής σε συνέδρια καθώς και σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις.

Το όνομα και η εμβέλεια δραστηριοτήτων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο σταδιοδρομίας, ενώ ως επιπλέον εγγύηση λειτουργεί το εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει η εταιρεία για κάθε συνεργάτη της.

Υποβολή Βιογραφικού

Πρόγραμμα για φοιτητές

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ακολουθώντας πιστά την πολιτική της HELLENiQ ENERGY, που θεωρεί ότι οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία, δίνει προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσφέροντας την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, υπό συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Κάνε αίτηση για το πρόγραμμα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies