Συνέπεια-Αφοσίωση-Αξιοπιστία.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό νέων διυλιστηριακών μονάδων μη καταχωρημένης τεχνολογίας διεργασιών διυλιστηρίου όπως ατμοσφαιρικής απόσταξης , απόσταξης σε κενό και ελαφρών κλασμάτων υδρογονοκατεργασίας νάφθας και άλλα.
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies