09/09/2022

Υποστηρίζοντας τη Διασφάλιση Ενέργειας στην Ευρώπη: Στον RINA και στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανατέθηκε σύμβαση για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη

Ο RINA, διεθνής οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ,  η οποία έχει ηγετικό ρόλο στο χώρο των τεχνικών μελετών και ευρύτατη εμπειρία στις υποδομές ενέργειας, υπέγραψαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργου (Project Management Consultancy - PMC) για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, το οποίο  αναπτύσσεται από την Ελληνική εταιρεία Gastrade Α.Ε, με μετόχους την κυρία Ελμίνα Κοπελούζου καθώς και τις εταιρείες GasLog Cyprus Investments Ltd., ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., Bulgartransgaz EAD και ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Το έργο θα προσφέρει και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση στην προμήθεια φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει ένα πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) και έναν αγωγό μήκους 28 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την πλωτή μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Το FSRU θα εγκατασταθεί στο βοριοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, περίπου 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης 153.500 κυβικών μέτρων, με ονομαστική παροχή αερίου 625.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, το οποίο αντιστοιχεί σε 5,5 δις κυβικά μέτρα  ετησίως (530 mmscfd) και με μέγιστη παροχή φυσικού αερίου έως 944.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, που αντιστοιχεί σε 8,3 δις. κυβικά μέτρα ετησίως (800 mmscfd).

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και συγχρηματοδοτείται  από δημόσια κεφάλαια, κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και μετοχικά κεφάλαια επενδυτών. Τα δημόσια κεφάλαια θα δοθούν μέσω του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί: 2021ΣΕ17510003 και 2021ΣΕ175100040). Ένα τμήμα αυτών θα καλυφθεί μέσω εθνικής συμμετοχής και το άλλο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund - ERDF), με κονδύλια  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (EΠΑνEK)» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο έχει ενταχθεί στη διαδικασία «fast-track» και το FSRU έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του έως τα τέλη του 2023. Ο  RINA και η ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι συμβατικές απαιτήσεις του έργου ως προς την αναμενόμενη απόδοση, ποιότητα, ασφάλεια και το χρονικό προγραμματισμό. Επίσης, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ιδιοκτήτη του έργου στον τεχνικό και διαχειριστικό σχεδιασμό καθώς και στην επίβλεψη , οι δύο εταίροι θα λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος με τη διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες του έργου. 

Ο Leonardo Brunori, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τομέα «Energy & Mobility» του RINA, εξηγεί: «Είναι ένα σημαντικότατο έργο για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τον κίνδυνο που ελλοχεύει, όταν στηριζόμαστε μόνο σε μια χώρα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας. Στον RINA έχουμε μακρά διεθνή εμπειρία στην παράδοση έργων πλωτών τερματικών σταθμών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης καθώς και έργων υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχοντας διαχειριστεί πάνω από 200 έργα την τελευταία δεκαπενταετία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ΑΣΠΡΟΦΟΣ για την παράδοση αυτού του τερματικού σταθμού υψίστης στρατηγικής σημασίας, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διαφοροποιήσει περαιτέρω την πρόσβαση της στην ενέργεια.» 

Ο Διονύσης Μπελεκούκιας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συμμετοχή μας σ’ ένα τόσο σημαντικό έργο καθώς και με τη συνεργασία μας με τον RINA. Μας ανατέθηκε η σύμβαση αυτού του έργου λόγω της πλήρους κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων που αποφέρει αυτή η συνεργασία. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στον τομέα φυσικού αερίου καθώς συμμετείχαμε σε όλες τις φάσεις των περισσότερων  έργων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας. Επίσης έχουμε ενεργά συμμετάσχει στα περισσότερα έργα φυσικού αερίου που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα όπως είναι ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), o Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ (IGI Poseidon) και o Διασυνδετήριος Αγωγός “Eastern Mediterranean Pipeline” (EastMed), καλύπτοντας τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και θέματα αδειοδότησης, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης έργου και κατασκευής καθώς και επίβλεψης κατασκευής. Υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες ο οποίες δύνανται να ανταποκριθούν στο εύρος των τεχνικών απαιτήσεων του έργου.» 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

 Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ φέρει αποτελεσματικά εις πέρας όλα τα επιμέρους στάδια έργων, μικρής και μεγάλης κλίμακας, από το αρχικό στάδιο της προμελέτης έως το τελικό στάδιο υλοποίησης και επίβλεψης της κατασκευής. Με μέσο όρο καθαρών εσόδων 15 εκατ. ευρώ και πάνω από 210 εργαζομένους, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι μέλος του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ). Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με δραστηριότητες που επεκτείνονται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει υποστηρίξει ενεργά την ΕΛΠΕ σε όλα τα επενδυτικά της προγράμματα. www.asprofos.gr

RINA

Ο RINA παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών στους κλάδους της Ενέργειας, Ναυτιλίας, Πιστοποίησης, Μεταφορών και Υποδομών και Βιομηχανίας. Με καθαρά έσοδα 533 εκατομμύρια ευρώ για το 2021, πάνω από 4.000 εργαζομένους και 200 γραφεία σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ο RINA είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων νομοθετικών προτύπων και κανονισμών. www.rina.org

 

Eπικοινωνία

RINA 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Giulia Faravelli     

External Communication Senior Director     

+39 348 6805876   

[email protected]  

 

Stathis Zacharakis

Business Development Director

+30 210 9491315

[email protected]

Paolo Ghiggini    

Head of Media Relations & Social Media    

+39 340 3322618     

[email protected]     

 

Dimitrios Kalogiannis

Business Development Manager Oil & Gas Projects

Proposals & Contracts Department Head

+30 210 9491340

[email protected]

 

Victoria Silvestri    

International Media Relations  

+39 334 6539600  

+44 7825 842731   

[email protected]     

 

 

 

 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies