10/01/2022

Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ 31.12.21

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως ακολούθως:

Νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Φωτόπουλος με μακρά θητεία στη Διύλιση Αργού Πετρελαίου, καθώς και στον κλάδο Παραγωγής Υγρών και Αερίων Υδρογονανθράκων, σε ποικίλες διευθυντικές θέσεις. Ηγήθηκε σε εκτεταμένα προγράμματα βελτίωσης της λειτουργίας των εσωτερικών διεργασιών και της ασφάλειας στα διυλιστήρια του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια. Από το 2012 έως το 2015 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ο κ. Διονύσης Μπελεκούκιας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 23/01/2021. Χημικός μηχανικός του Πολυτεχνείου Πάτρας με διαδοχική ανάληψη θέσεων στην ιεραρχία στο Διυλιστηρίου Ασπροπύργου φτάνοντας μέχρι τη θέση του Διευθυντή Διυλιστηρίου.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετήθηκαν:

Ο κ. Δημήτριος Δημάκος, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το ΕΜΠ, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών σε θέματα Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Στον Όμιλο ΕΛΠΕ απασχολείται από το 1993, έχοντας διατελέσει προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης, ενώ από το 2019 έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Συντήρησης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου.
Ο κ. Ιωάννης Καλαθάς είναι Μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας και οργανωτικού σχεδιασμού. Στον Όμιλο ΕΛΠΕ απασχολείται από τον Μάρτιο του 2012, ενώ από τον Νοέμβριο του 2015 κατέχει τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Ο κ. Στέφανος Παπαδημητρίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε Οικονομικές Υπηρεσίες μεγάλων Ομίλων και από το 2012 έχει αναλάβει τη θέση Διευθυντή Λογιστικής του Ομίλου ΕΛΠΕ.
Ο κ. Νικόλαος Πευκιανάκης
Παραμένει, τέλος, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Κωνσταντίνος Κρητικός

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 11 Μαΐου 2021, με εξαίρεση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κρητικό, του οποίου η θητεία λήγει στις 12 Ιουνίου 2022.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies