29/09/2022

Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ 02.09.22

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως ακολούθως:

Νέα Πρόεδρος αναλαμβάνει η κα. Πηνελόπη Παγώνη με πολυετή θητεία στον Όμιλο ΕΛΠΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ασφάλειας. Είχε ενεργό συμμετοχή στην αδειοδότηση και την υλοποίηση όλων των μεγάλων έργων εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων και των εξαγορών του Ομίλου καθώς και στην διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής του ομίλου σε δράσεις σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του κλιματικού ρίσκου. Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των ΕΛΠΕ ενώ εκπροσώπησε τον Όμιλο ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για το Περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Πετρελαιοβιομηχανίας (CONCAWE) από το 2005 έως το 2021, ως μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, από το 2009 και ως αντιπρόεδρος από το 2018 έως 06/2022, καθώς και μέλος σε πολλές επιτροπές του ΣΕΒ και στην ομάδα υποστήριξης του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2009 έως 2021.

Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ο κ. Διονύσης Μπελεκούκιας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 23/01/2021. Χημικός μηχανικός του Πολυτεχνείου Πάτρας με διαδοχική ανάληψη θέσεων στην ιεραρχία στο Διυλιστηρίου Ασπροπύργου φτάνοντας μέχρι τη θέση του Διευθυντή Διυλιστηρίου.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετήθηκαν:

Ο κ. Ιωάννης Καλαθάς Μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και με 20ετή εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας και οργανωτικού σχεδιασμού. Στον Όμιλο ΕΛΠΕ απασχολείται από τον Μάρτιο του 2012, ενώ από τον Νοέμβριο του 2015 κατέχει τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Ο κ. Στέφανος Παπαδημητρίου απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε Οικονομικές Υπηρεσίες μεγάλων Ομίλων και από το 2012 έχει αναλάβει τη θέση Διευθυντή Λογιστικής του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Ο κ. Διομήδης Σταμούλης Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), κάτοχος PhD (Delft Ολλανδίας) καθώς και MBA (ALBA). Έχει εργασθεί στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (1993-1998), στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ (1998-2008) και εργάζεται στον όμιλο ΕΛΠΕ από το 2008 (Διεύθυνση Στρατηγικής Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών).

Ο κ. Δημήτριος Δημάκος, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το ΕΜΠ, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών σε θέματα Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Στον Όμιλο ΕΛΠΕ απασχολείται από το 1993, έχοντας διατελέσει προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης, ενώ από το 2019 έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Συντήρησης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου.

Παραμένει, τέλος, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Δημήτριος Μπακογιάννης. 

H θητεία των ανωτέρω μελών Δ.Σ. λήγει στις 27 Αυγούστου 2024, ενώ η θητεία του εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 15 Ιουνίου 2025.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μετονομάστηκε σε HELLENIQ ENERGY.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies