13/01/2020

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΣΠΡΟΦΟΣ με το Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 παρουσίαση στο Μεταπτυχιακό της Μηχανικής Πετρελαίου στο γνωστικό τομέα των γεωτρήσεων.

Ο κ. Ιωάννης Δόβελος, Διευθυντής Πωλήσεων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ επιμελήθηκε τη σχετική παρουσίαση, η οποία είχε ως τίτλο «Γεωτρήσεις Πετρελαίου – Γενικές Αρχές και Στάδια Υλοποίησης». Ο κύριος Δόβελος είναι Μηχανικός Γεωτρήσεων και Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στις γεωτρήσεις.

Η παρουσίαση αναφέρονταν στα είδη των γεωτρήσεων εν γένει με ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό – προγραμματισμό υλοποίησης μιας γεώτρησης και στα επιμέρους στάδια αυτής, περιλαμβάνοντας φωτογραφικό υλικό από γεωτρήσεις για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.

Το παρουσίαση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πετρελαίου πατήστε εδώ.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies