19/07/2019

Σεμινάριο στο μεταπτυχιακό πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΣΠΡΟΦΟΣ με το Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο Μεταπτυχιακό της Μηχανικής Πετρελαίου στον γνωστικό τομέα της διαχείρισης έργων (Project Management), τον προηγούμενο μήνα.

Ο κ. Λεωνίδας Ζάμπας, Διευθυντής Διεύθυνσης Έργων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ επιμελήθηκε και παρουσίασε τις σχετικές παρουσιάσεις / εισηγήσεις.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν μια ημέρα και κάλυπτε θέματα όπως ορολογία, αρχές, περιορισμοί, οργάνωση και διαχείριση πόρων, απαιτούμενες δεξιότητες και πληθώρα παραδειγμάτων προς μίμηση και αποφυγή καθώς και γενική παρουσίαση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και επιτυχημένα εκτελεσμένα έργα.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πετρελαίου πατήστε εδώ.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies