27/01/2020

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.», ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου: 

  • Σαράντος Κυριακόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Διονύσιος Μπελεκούκιας – Διευθύνων Σύμβουλος
  • Χριστόφορος Αντώτσιος – Μέλος
  • Ιωάννης Καλαθάς – Μέλος
  • Στέφανος Παπαδημητρίου – Μέλος
  • Νικόλαος Πευκιανάκης – Μέλος
  • Κωνσταντίνος Κρητικός – Μέλος

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 11η Μαΐου2021, πλην του κ. Κρητικού που ο ορισμός του ως εκπρόσωπος των εργαζομένων λήγει την 12η Ιουνίου 2022.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies