12/09/2018

Συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης

H ΑΣΠΡΟΦΟΣ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Μεταπτυχιακό Μηχανικής Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-2019).

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2017, μετά από επίσκεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, Πέτρου Παπασωτηρίου καθώς και του Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης,  Κωνσταντίνου Βάθη στο Μεταπτυχιακό Μηχανικής Πετρελαίου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και για τη μεθοδολογία εκτέλεσης έργων. To προηγούμενο έτος η ΑΣΠΡΟΦΟΣ βοήθησε στην εκπόνηση δύο μεταπτυχιακών, οι οποίες ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η νέα συνεργασία αφορά και πάλι στην εκπόνηση δύο νέων διπλωματικών εργασιών και περιλαμβάνει την παροχή καθοδήγησης από έμπειρο μηχανικό της Εταιρείας προς τους φοιτητές καθώς και τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies