12/03/2021

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υπηρεσίες Αδειοδότησης για τον αγωγό EastMed στην Ελληνική Επικράτεια

Η ASPROFOS έχει αναλάβει και εκτελεί τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Αδειοδότηση τις διαδικασίες Αδειοδότησης για το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού EastMed στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο αγωγός EastMed είναι ένας υποθαλάσσιος και χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος θα συνδέει απευθείας τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Κύπρου και της Κρήτης.

Η διαδρομή του χερσαίου τμήματος του αγωγού αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα με συνολικό μήκος περίπου 563 km και ένα υποθαλάσσιο τμήμα που συνδέει τα δύο χερσαία τμήματα στον Πατραϊκό Κόλπο με συνολικό μήκος περίπου 17 km. Κατά μήκος του χερσαίου τμήματος, θα τοποθετούνται ανά περίπου 30 km σταθμοί βαλβιδοστασίων – BVS (συνολικά 18, με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό του έργου).

Το υποθαλάσσιο τμήμα θα έχει συνολικό μήκος 436 km και διάμετρο 46’’ από το σημείο προσαιγιάλωσης στην Κρήτη μέχρι το σημείο προσαιγιάλωσης στην Πελοπόννησο.

Η διάρκεια των υπηρεσιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα είναι περίπου 24 μήνες.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies