26/04/2018

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο Διεθνές Συνέδριο στο Βερολίνο!

Το Διεθνές Συνέδριο Πετροχημικών και Διύλισης θα λάβει χώρα στο Βερολίνο στις 7 – 8 Μαΐου 2018. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς πετροχημικών, διύλισης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στο συνέδριο με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, στην αυτοματοποίηση, στο λειτουργικό κόστος, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στην υιοθέτηση νέων κανονισμών.

Θα είμαστε εκεί!

Η ομάδα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies