31/05/2016

Διυλιστηριακό Έργο στην Ιορδανία

Η ASPROFOS Engineering στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της διεθνώς, έχει αναλάβει και εκτελεί έργο Βασικού Σχεδιασμού και Μελέτης Σκοπιμότητας για την ενεργειακή αναβάθμιση μονάδας ατμοσφαιρικής διύλισης στο διυλιστήριο Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd., στην Ιορδανία.

Το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό διεργασιών (Process), μηχανολογικό σχεδιασμό, απαιτούμενες τροποποιήσεις σωληνώσεων, προϋπολογισμό κόστους επένδυσης και υπολογισμό λειτουργικού κόστους της αναβαθμισμένης μονάδας.

Η μελέτη ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies