03/09/2018

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Η ASPROFOS Engineering μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση πιστοποιήθηκε με την τελευταία έκδοση (2015) των πιστοποιητικών

  • ISO 9001 και
  • ISO 14001

από καταξιωμένο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης για την παροχή υπηρεσιών σε μελέτες διεργασιών, τεχνικές μελέτες, προμήθειες, επίβλεψη κατασκευής, διαχείριση έργου κλπ.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies