13/11/2020

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ πιστοποιήθηκε ως Excellent «COVID Shield»

H ΑΣΠΡΟΦΟΣ πιστοποιήθηκε ως «COVID Shield» από τον κορυφαίο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas  .

Η Εταιρεία πιστοποιήθηκε σε επίπεδο Excellent «COVID Shield», ενεργώντας υπεύθυνα και με γνώμονα:

  • την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού την μέγιστη δυνατή πρόληψη κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωνοϊό και
  • τη ορθή διαχείριση πιθανού κρούσματος κορωνοϊού  με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρμόδιων Φορέων

 Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ:

  • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
  • Παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος «COVID Shield», της Εθνικής  Νομοθεσίας και των Εσωτερικών Διαδικασιών της Εταιρείας.
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό με σκοπό να τηρηθούν στο μέγιστο όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προφύλαξης.
  • Ενημερώνει και διενεργεί αυστηρούς ελέγχους σε επισκέπτες και συνεργάτες έχοντας ως κύριο μέλημα την αποφυγή μετάδοσης του ιού.
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies