10/02/2017

Ένταξη της ASPROFOS ENGINEERING στον πίνακα Προμηθευτών της Kuwait Oil Company (KOC), για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Νέες προοπτικές διανοίγονται για την ASPROFOS Engineering, μετά την επιτυχή εγγραφή της στον πίνακα Προμηθευτών της εταιρείας Kuwait Oil Company (KOC).

Κατά την διαδικασία προεπιλογής, επιβεβαιώθηκε ότι η ASPROFOS πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα καθορισμένα αυστηρά κριτήρια προκειμένου να ενταχθεί στον πίνακα εγκεκριμένων Μελετητών, για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε έργα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Kuwait Oil Company (KOC). Είχε προηγηθεί η προ διετίας εγγραφή της ASPROFOS στον αντίστοιχο πίνακα της Kuwait National Petroleum Company (KNPC). Επισημαίνεται ότι και οι δυο εταιρείες ανήκουν στην Kuwait Petroleum Corporation, την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κουβέιτ, η οποία ελέγχει όλη την ανάπτυξη του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, από την εξόρυξη μέχρι τη διύλιση, καθώς και την εμπορία προϊόντων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί εφαλτήριο για την συνεργασία ανάμεσα στην ASPROFOS και την ΚOC μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και ισχυροποιεί περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της ελληνικής εταιρείας.

Η ASPROFOS Engineering είναι η μεγαλύτερη τεχνική και συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα και ανήκει στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στην παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ASPROFOS Engineering
στον αριθμό κλήσης: (+30) 210 9491600

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies