ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ηλεκτροπαραγωγή

Η ASPROFOS Engineering έχει αναπτύξει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, υλοποιώντας μικρά και μεγάλα έργα για διάφορους πελάτες όπως η Mitsubishi Hitachi Power Systems, η Elpedison, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κλπ.

Κάποια από τα ανωτέρω έργα ήταν ιδιαίτερα σύνθετα όπως η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη και η μονάδα συμπαραγωγής στο Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Η μεγάλη εμπειρία της ASPROFOS σε πολύπλοκα έργα συνέτεινε στην επιτυχή ολοκλήρωση των προαναφερόμενων έργων.

Επιπρόσθετα, η ASPROFOS Engineering έχει παράσχει υπηρεσίες σε έργα γραμμών μεταφοράς και υποσταθμών.

Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής και είμαστε αποφασισμένοι να διεισδύσουμε περαιτέρω, στοχεύοντας στην παροχή πρωτοποριακών τεχνικών λύσεων στους πελάτες μας.