Πετρέλαιο

Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο σχεδιασμό, στη διαχείριση έργου και στην επίβλεψη κατασκευής αποθηκευτικών χώρων και τερματικών σταθμών διαφόρων πετρελαιοειδών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευτικών χώρων αργού πετρελαίου, διυλιστηριακών προϊόντων και πετροχημικών, σταθμών φόρτωσης / εκφόρτωσης καθώς και προβλητών με όλα τα αυτόματα εγγυημένης ασφάλειας και αξιοπιστίας συστήματα που απαιτούν. Η σημαντική εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων σε δύσκολες συνθήκες μας δίνει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, έχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση και αξιοπιστία.