Πετρέλαιο

Αναβάθμιση Μονάδων

Η μεγάλη εμπειρία μας σε πολύπλοκα έργα αναβάθμισης και συντήρησης  σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας και την ικανότητα λεπτομερούς προγραμματισμού τους, μας επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτών με ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Η ASPROFOS Engineering ξεχωρίζει στην ελληνική διυλιστηριακή αγορά λόγω της εμπειρίας και της δυνατότητας εκτέλεσης σύνθετων έργων. Η εξειδίκευση μας, μας επιτρέπει να καλύψουμε έργα επεκτάσεων και αναβαθμίσεων διαφόρων μεγεθών, από την προσθήκη μίας μονάδας έως τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου. Παράλληλα, η τεχνογνωσία μας και ο κατάλληλα διαμορφωμένος εξοπλισμός, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε πρακτικές και πρωτοποριακές λύσεις στους πελάτες μας.