Πετρέλαιο

Αγωγοί

Είμαστε περήφανοι για τα έργα αγωγών που έχουμε παραδώσει με επιτυχία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στα έργα αυτά παρασχέθηκαν διάφορες μελετητικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της επιλογής χάραξης, της λήψης άδειας διέλευσης, του βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού αγωγών, σταθμών συμπίεσης και μετρητικών, σταθμών βαλβιδοστασίων και ξεστροπαγίδων.