ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Φυσικό Αέριο

Η Asprofos Engineering, παρέχοντας Τεχνική Υποστήριξη (Owner’s Engineer) στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.), εργάστηκε σε όλες τις φάσεις του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όπως διαχείριση έργου, μελέτες σκοπιμότητας, βασικό και λεπτομερή σχεδιασμό, υπηρεσίες απόκτησης γης, μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, αδειοδοτήσεις και επαφές με Αρχές, υπηρεσίες προμήθειας, διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες για το κλείσιμο του έργου.

Έχουμε αναπτύξει τεχνικά πρότυπα και επαγγελματική εξειδίκευση παρέχοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών στα συστήματα φυσικού αερίου, από τις απαιτούμενες τοπογραφικές και γεωλογικές μελέτες για την επιλογή της χάραξης, την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, την εκτίμηση κόστους, την αδειοδότηση για την επιλογή της χάραξης και την απόκτηση γης έως το βασικό και λεπτομερή σχεδιασμό των αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρώσεων και των κατολισθήσεων, των υπόγειων εγκαταστάσεων και των συμπιεστών.

Η Asprofos Engineering έχει αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 30 ετών στον τομέα Φυσικού Αερίου, υλοποιώντας τεχνικές μελέτες και παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

  • Άνω των 2.000 km αγωγών υψηλής και μέσης πίεσης, οι οποίες διέρχονται από ορεινές και σεισμογενείς περιοχές, με το εύρος διαμέτρου τους να κυμαίνεται μεταξύ των 10 έως και 46 ιντσών.
  • Συνοριακούς Μετρητικούς Σταθμούς.
  • Λειτουργία και Συντήρηση Κτιρίων και Κέντρων Ελέγχου.
  • Μετρητικούς Σταθμούς.
  • Σταθμούς Προσαρμογής Πίεσης για δίκτυα πόλεων
  • Βανοστάσια και Σταθμούς Ξεστροπαγίδων
  • Σταθμούς Συμπίεσης.
  • Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης ΥΦΑ και Μονάδες Υγροποίησης.
  • Σταθμούς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου.

Η τεκμηριωμένη προσέγγισή μας, η εκτενής τεχνογνωσία μας στις τοπικές συνθήκες καθώς και η εξειδικευμένη γνώση μας στη συγκεκριμένη τεχνολογία και στα έργα, μας επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών τεχνικών λύσεων, απαραίτητων στην επιτυχή παράδοση σύνθετων έργων φυσικού αερίου σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.