ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βιομηχανία & Υποδομές

Η Asprofos Engineering συμμετείχε σε αρκετά έργα υποδομών και βιομηχανικών μονάδων την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ άλλων έχουμε παράσχει τεχνικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό και στην κατασκευή Σταθμών Λιανικής Αγοράς Καυσίμων, του Τραμ της Αττικής καθώς και  διάφορων βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η μελετητική μας ομάδα, που καλύπτει όλες τις ειδικότητες, διασφαλίζει την επιτυχή εκτέλεση του έργου, την έγκαιρη παράδοσή του, τις πελατοκεντρικές λύσεις και την οικονομία στους πελάτες μας.