ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση Έργου

Η δομή της Asprofos Engineering έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων, σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα τα οποία εκτελούνται ταυτόχρονα. Η εμπλοκή μας σε ιδιαίτερα περίπλοκα και απαιτητικά έργα, μας κληρονόμησε με σημαντικότατη εμπειρία καθώς και τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης έργου, προσφέροντάς μας ειδίκευση και ικανότητες.

Επιπλέον έχουμε την ικανότητα διαχείρισης μικρών έργων ως αποτέλεσμα της παροχής συνεχούς υποστήριξης στους διυλιστηριακούς μας πελάτες και των συμφωνιών πλαισίου που έχουμε με τους κύριους πελάτες μας.

Η Asprofos Engineering έχει τη γνώση, τις ικανότητες και τα εργαλεία να σχεδιάσει, να οργανώσει και ελέγχξει και να εκτελέσει ένα έργο, προσφέροντας υποστήριξη σε όλα του τα στάδια.

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου περιλαμβάνουν:

  • Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου
  • Προετοιμασία Αναφοράς Έργου
  • Εκτίμηση Κόστους
  • Έλεγχος Κόστους