ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αδειοδοτήσεις και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Ο μεγάλος αριθμός Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η συχνή επαφή με τις Αρχές Αδειοδότησης καθιστούν την ASPROFOS Engineering ως την καταλληλότερη επιλογή για την ικανοποίηση όλων των περιβαλλοντικών και αδειοδοτικών αναγκών των πελατών μας, όπως:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων -  Επίγειες και Παράκτιες Περιοχές
  • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS (Οργάνωση και Διαχείριση Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία, Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Δασικών Χαρακτηρισμών)
  • Δημόσια Διαβούλευση
  • Αδειοδοτήσεις & επαφή με τις Αρχές
  • Απόκτηση Γης και Δουλείας, συμπ. Κτηματολογικών Μελετών και διαδικασιών Απαλλοτριώσεων
  • Επιλογή Χάραξης και Βελτιστοποίηση
  • Συμμόρφωση σε περιβαλλοντικά θέματα με τη Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αδειοδότησηα
  • Εφαρμογή Μοντέλων Διάχυσης Ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο νερό