ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Παρέχουμε υψηλότατου επιπέδου μελετητικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας πρότυπα εργαλεία και σεβόμενοι πάντα τις ανάγκες των πελατών μας.

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των Υπηρεσιών Λεπτομερούς Σχεδιασμού είναι ο ακόλουθος:

 • Σχεδιασμός Έργου και Συντονισμός (Πολλαπλών Ειδικοτήτων)
 • Ηλεκτρολογικά
 • Τεχνολογικά (σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός)
 • Μηχανολογικά (περιστροφικός μηχανολογικός εξοπλισμός )
 • Επιλογή Υλικών
 • Συστήματα Οργάνων & Αυτοματισμών
 • Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτεκτονικά
 • Γεωλογικά
 • Τοπογραφικά
 • Μελέτη Σωληνώσεων και Ανάλυση Τάσεων
 • Προδιαγραφή και Προμέτρηση Σωληνώσεων (βάνες και εξαρτήματα)
 • Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών