ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επίβλεψη Κατασκευής

Η μακρά εμπειρία μας στη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής εγγυάται την ποιότητα στην ανέγερση καθώς και την έγκαιρη παράδοσή της.

Οι Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής περιλαμβάνουν:

  • Επίβλεψη Ανέγερσης
  • Διαχείριση Κατασκευής
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Ανέγερσης
  • Έλεγχος Κόστους και Άγκριση Τιμολογίου
  • Διαχείριση Απαιτήσεων Εργολάβου
  • Προετοιμασία σχεδίων "ως κατασκευασθέντων"
  • Σχεδιασμός και Αναφορές
  • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία
  • Διαχείριση Επιθεώρησης από Τρίτους