ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Νέα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

              

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΣΠΡΟΦΟΣ με το Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 παρουσίαση στο Μεταπτυχιακό της Μηχανικής Πετρελαίου στο γνωστικό τομέα των γεωτρήσεων.

Ο κ. Ιωάννης Δόβελος, Διευθυντής Πωλήσεων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ επιμελήθηκε τη σχετική παρουσίαση, η οποία είχε ως τίτλο «Γεωτρήσεις Πετρελαίου – Γενικές Αρχές και Στάδια Υλοποίησης». Ο κύριος Δόβελος είναι Μηχανικός Γεωτρήσεων και Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στις γεωτρήσεις.

Η παρουσίαση αναφέρονταν στα είδη των γεωτρήσεων εν γένει με ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό – προγραμματισμό υλοποίησης μιας γεώτρησης και στα επιμέρους στάδια αυτής, περιλαμβάνοντας φωτογραφικό υλικό από γεωτρήσεις για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.

Το παρουσίαση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πετρελαίου πατήστε εδώ.