ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιατί ASPROFOS

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα

H ASPROFOS Engineering παρέχει μεγάλο εύρος μελετητικών υπηρεσιών για τις Διυλιστηριακές Μονάδες, τα Συστήματα Φυσικού Αερίου και τις πολύπλοκες Βιομηχανικές Μονάδες από την  αρχική φάση σχεδιασμού έως την τελική θέση σε λειτουργία και την έναρξη λειτουργίας. Η ASPROFOS παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσθέτει αξία στα έργα της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη παροχή αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων στους πελάτες της. Οι μηχανικοί μας έχουν αποκτήσει εκτενή εμπειρία μέσω της συμμετοχή τους σε όλες τις μελετητικές εργασίες των τεσσάρων διυλιστηρίων του Ομίλου μας και σχεδιάζοντας άνω των 2.000km αγωγών σε περιοχές ορεινές με υψηλή σεισμικότητα.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών και δυναμικότητα άνω των 300.000 τεχνικών ανθρωποωρών ετησίως, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Εκτενής τεχνογνωσία για όλες τις φάσεις ιδιαίτερα περίπλοκων έργων
  • Προσωπικό υψηλών ικανοτήτων και μεγάλης εμπειρίας
  • Ευέλικτη οργανική δομή, η οποία επιτρέπει την επιτυχή διαχείριση μεγάλου εύρους έργων
  • Εστίαση στην κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη μας
  • Επικέντρωση και τήρηση της ποιότητας και των προτύπων της Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σε όλες τις δραστηριότητες των έργων μας.
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης επί της εργασίας, εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών κλπ., σε συνεργασία με τα διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛΠΕ
  • Προσφορά υπηρεσιών μίας στάσης, από την αδειοδότηση έως την έναρξη λειτουργίας
  • Οικονομικά αποδοτικές λύσεις -  ανταγωνιστικές τιμές
  • Εκτενής κατάλογος έργων στο τομέα Ενέργειας