ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι άνθρωποί μας

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας είναι οι άνθρωποί της. Οι αξίες και η αποστολή μας για παροχή βέλτιστων τεχνικών λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας, ορίζουν το επίπεδο του επαγγελματισμού και της αξιοπιστίας μας.

Το προσωπικό της εταιρείας περιλαμβάνει 200 εξειδικευμένους και έμπειρους εργαζομένους, ικανούς να παράσχουν τεχνικές υπηρεσίες, σε όλο το εύρο των ειδικοτήτων.

Οι ακόλουθες ειδικότητες περιλαμβάνονται στο προσωπικό της εταιρείας μας, επιτρέποντας την παροχή υπηρεσιών όλων των ειδικοτήτων (one-stop-shop) στους πελάτες μας:

 • Χημικός Μηχανικός
 • Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Τοπογράφος Μηχανικός
 • Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Μεταλλειολόγος Μηχανικός
 • Μεταλλουργός Μηχανικός
 • Ναυπηγός Μηχανικός
 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • Ηλεκτρονικός και Μηχανικός  Η/Υ

Οι άλλοι εργαζόμενοι που είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εργάζονται σε τεχνικά και διοικητικά πεδία στην εταιρεία είναι Περιβαλλοντολόγοι, Χημικοί, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Μαθηματικοί, Νομικοί, Οικονομολόγοι, Φιλόλογοι, απόφοιτοι Πληροφορικής και Λογιστές.

Η εξειδικευμένη γνώση και η εμπειρία των ανθρώπων μας καθιστά την εταιρεία ικανή να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις στους πελάτες μας στον τομέα Ενέργειας. Η δομή μας, τύπου διπλού πίνακα (matrix), μας επιτρέπει το συνδυασμό πολλών τεχνικών ειδικοτήτων σε μία Ομάδα Έργου, ικανοποιώντας έτσι τους στόχους και τις προσδοκίες των πελατών μας. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός μεταξύ των έμπειρων μηχανικών και των νεώτερων παρέχουν την αποτελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτικότερη λύση στα έργα.

Ένας από τους βασικότερους στόχους μας είναι το προσωπικό μας να είναι εξοικειωμένο με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας για να φέρει εις πέρας τις εκάστοτε εργασίες του με τα πλέον κατάλληλα και σύγχρονα εργαλεία και μέσα. Το προσωπικό μας αφενός επιμορφώνεται συνεχώς σε τεχνικά θέματα, προϊόντα και εφαρμογές κι αφετέρου εξελίσσεται επαγγελματικά καλλιεργώντας τις ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των πελατών και των συνεργατών μας.