ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι αρχές & αξίες μας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η εύρεση οικονομικά αποδοτικών τεχνικών λύσεων, παρέχοντας διεθνώς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, οι οποίες ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες μας καθορίζουν ποιοι είμαστε ως εταιρική οντότητα. Έτσι, οι αξίες  μας αντικατοπτρίζονται στις καθημερινές μας εργασίες, ανάμεσα στους εργαζομένους μας, τους πελάτες καθώς και τους συνεργάτες μας. Οι θεμελιώδεις αξίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, ορίζουν τη συμπεριφορά και τις πράξεις μας και μορφοποιούν εν κατακλείδι την εταιρική μας κουλτούρα.

 • Προσήλωση στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  Παρέχουμε υψηλής ποιότητας τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η συμμόρφωση στην πολιτική διασφάλισης της ποιότητας σε όλο το εύρος των εργασιών μας, διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται και  τηρείται σε όλες τις επιμέρους λειτουργίες της εταιρείας.
   
 • Εστίαση  στην ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  Ο βασικότερος παράγοντας στην επίτευξη του σκοπού  μας, όσον αφορά τη δημιουργία αμοιβαία επωφελούς και μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες μας είναι η εστίαση στην κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών τους.
   
 • Ενθάρρυνση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ στους εργαζομένους μας
  Εξειδικευμένοι μηχανικοί εφαρμόζουν και ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες, καινοτόμες πρακτικές και διαχειρίζονται τις επιμέρους εργασίες σε όλα τα έργα. Οι εργαζόμενοί μας είναι υπεύθυνοι των αποφάσεων και των πράξεών τους.
   
 • Λειτουργούμε με ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ σε ό,τι κάνουμε
  Η προσήλωση στον επαγγελματισμό, στα ηθικά μοντέλα και στα νομικά πρότυπα  κατά τη διεξαγωγή όλων των επιμέρους εργασιών και τη λήψη αποφάσεων, διαφυλάττει τη διαφάνεια και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης εντός της ομάδας που συνεργάζεται για να επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση.
   
 • Η αξία των ΑΝΘΡΩΠΩΝ μας
  Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι το ασφαλές και υγιεινό  περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Σε κάθε εργαζόμενό μας συμπεριφερόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αναζητούμε κίνητρα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και κινητοποίηση του/της. Επιδιώκουμε μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης επί της εργασίας, οι άνθρωποί μας να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο