ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι αρχές & αξίες μας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

 • Να παρέχουμε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και ποιοτικές τεχνικές λύσεις στον τομέα των ενεργειακών και των έργων υποδομής
 • Να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
 • Να προσεγγίζουμε κάθε έργο ως πρόκληση για την ανάπτυξη της γνώσης μας, των διαδικασιών και των μεθόδων μας, επενδύοντας στην ανάπτυξη των εργαλείων μας και της τεχνογνωσίας μας
 • Να διατηρούμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει τις υποδειγματικές και εξαιρετικές πρωτοβουλίες και επιβραβεύει τα αποτελέσματα

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να είμαστε πρωτοπόρος Τεχνικός Σύμβουλος/ Μελετητής

 • Εξασφαλίζοντας Ποιότητα, Ασφάλεια και Αξιοπιστία στα έργα μας
 • Δημιουργώντας Αξία για τους πελάτες μας
 • Παρέχοντας Εξέλιξη και Προοπτική στους ανθρώπους μας

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

   
 • Ακεραιότητα
 • Τεχνογνωσία
 • Ποιότητα

 

 
 • Αξιοκρατία
 • Ασφάλεια
 • Υπευθυνότητα