ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:

  •  Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών
  •  Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  •  Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
  •  Τεχνικές Μελέτες

 

Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2017
Ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών 7.995
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  834
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 372
Απασχολούμενα Κεφάλαια 4.173
Καθαρός Δανεισμός 1.800