ΕΡΓΑ

Έτος Τίτλος Έργου Πελάτης Χώρα
2016 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Κατασκευή αγωγού με JET-1 καύσιμο CEYLON PETROLEUM CORPORATION ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
2016 Μονάδα Απόσταξης Αργού Πετρελαίου (CDU) - Βελτίωση της Απόδοσης και Περιβαλλοντικών Παραμέτρων INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. (INA D.D.) ΚΡΟΑΤΙΑ
2016 Εγκατάσταση Μονάδας Αμίνης INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. (INA D.D.) ΚΡΟΑΤΙΑ
2015 Εγκατάσταση Νέου Αγωγού Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στο Δυιλιστήριο της Ελευσίνας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
2015 Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης - Αγ. Θεόδωροι - Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) ΕΛΛΑΔΑ
2015 Διάφορες Εγκαταστάσεις στον Ελληνικό Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΔΕΠΑ Α.Ε., ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ
2015 Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής σε Πέντε Νησιά του Αιγαίου ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ΕΛΛΑΔΑ
2015 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το Σχεδιασμό Μεγάλων Τμημάτων της Λιγνιτικής Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής στην Πτολεμαϊδα MITSUBISH HITACHI POWER SYSTEMS LTD. ΕΛΛΑΔΑ
2015 Έλεγχος Σχεδιασμού του Συστήματος Πυρσού του Σταθμού ΥΦΑ στην Μάλτα J&P AVAX S.A. ΜΑΛΤΑ
2015 Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης - Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Διασύνδεση της Μάλτας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου EQUINOX ADVISORY LTD. ΜΑΛΤΑ
2015 Βελτίωση την Μονάδας Flexicoker (U-32) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
2014 Τερματικός Σταθμός Αποθήκευσης της VITOL στο Βασιλικό - Έλεγχος Σχεδιασμού VTT VASILIKO LTD. ΚΥΠΡΟΣ
2014 Ελληνικό Δίκτυο Υψηλής Πίεσης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ Α.Ε., ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ
2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για τον Διαδριατικό Αγωγό E.ON NEW BUILD & TECHNOLOGY GmbH ΕΛΛΑΔΑ
2014 Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα ΔΕΠΑ Α.Ε., ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ
2014 Τεχνικός Σύμβουλος για το Βασικό Σχεδιασμό σε Προχωρημένο Στάδιο του Διαδριατικού Αγωγού (Ανατολικό Τμήμα) και της Διασύνδεσης με τους Κήπους E.ON NEW BUILD & TECHNOLOGY GmbH ΕΛΛΑΔΑ
2014 Ανάλυση Τάσεων του Αγωγού για την Αύξηση της Αξιοπιστίας της Αντλίας MTMM ENGINEERING CONSULTANCY ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
2013 Αναβάθμιση του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας - Τροποποιήσεις Υφιστάμενων Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
2013 Εκσυγχρονισμός Συστημάτων Αυτοματισμού στις Υφιστάμενες Μονάδες του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
2013 Αναβαθμίσεις και Τροποποιήσεις των Υφιστάμενων Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης Αργου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ