Περιοχές

Περιοχές

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα
Αθήνα 176 75, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 9491600, Fax: +30 210 9491610
E- mail: [email protected]
 
 

ASPROFOS ENGINEERING S.A. (Υποκατάστημα Ξένης Εταιρείας στην Αλβανία)

Deshmoret e Kombit Ave. Twin Towers,
Tower Nr. 2 Floor 12, 1001 Tirane, Albania
Τηλ.: +355 44540010, +355 688062100
E- mail: [email protected]
 

 

.