ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η ASPROFOS Engineering είναι μία πρωτοπόρος τεχνική και συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα ενέργειας, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πρακτικές.

Ανήκουμε στον Όμιλο Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ)  και έχουμε εκτενή εμπειρία στα Έργα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες όπως βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός, διαχείριση έργου και επίβλεψη κατασκευής σε ανταγωνιστικές τιμές.

Με εμπειρία άνω των 35 ετών, παρέχουμε πελατοκεντρικές τεχνικές υπηρεσίες προτείνοντας τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις, που προσθέτουν αξία, μειώνουν το κόστος και διατηρούν την ποιότητα του έργου,  σεβόμενοι τα κρίσιμα ορόσημά του.